DeepBlue - free luxury website template

Technologie

 

 

Technologie pokládky:

 

Pokládka nezpevněných krajnic se provádí krajnicovým finišerem DYNAPAC. Tímto speciálně upraveným finišerem jsme schopni klást nezpevněnou krajnici v šířce od 0,1 m do 1,8m v tloušťce dle vašeho přání a předepsaného příčného sklonu krajnice. Ihned za finišerem jede zametací traktor, na kterém je umístěn vibrační miniválec na dohutnění krajnice. Takto položená a zhutněná nezpevněná krajnice splňuje všechny technické požadavky.

 

Materiály, které lze použít v pokládce krajnice mohou být upravená zemina, písek, štěrk, recyklovaná živice, recyklovaný beton ... Frakce kameniva by měla být maximálně 1/3 tloušťky pokládané vrstvy.

 

Dále jsme schopni provádět pokládku konstrukčních vrstev, jako např. MZK či betonovou stabilizaci i pod úroveň nivelety a to zhruba 20cm (např. při rozšíření komunikace).